Dzisiaj: Niedziela 05 lipca 2020

Piotrków wyższy o 12 cm

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
zdjęcie
Wprowadzenie nowego układu wysokościowego powoduje zmianę o 12 centymetrów. Od dziś (15.11) wysokości na mapach ulegną zmianie.
Mapy zasadnicze udostępniane przez Urząd Miasta, a także inne mapy sytuacyjno-wysokościowe opracowywane przez geodetów, zawierają informacje o wysokościach szczegółów sytuacyjnych. W treści map wykazywane są wysokości urządzeń uzbrojenia terenu (kanalizacje, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi, urządzenia telekomunikacyjne i inne) oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, np. takich jak jezdnie, chodniki lub place.
 
Jak wyjaśnia Krzysztof Studziżur – Geodeta Miasta – wartość wysokości podawana jest w odniesieniu do średniego poziomu morza.  Poziom ten określany jest z wykorzystaniem przyrządu pomiarowego o nazwie "mareograf”.
Dotychczas, w mieście Piotrkowie Trybunalskim, wysokości wyrażane były w odniesieniu do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, w oparciu o wskazania mareografu w Zatoce Fińskiej, w miejscowości Kronsztadt koło Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska). Układ wysokości stosowany na mapach nosił nazwę Kronsztadt60.
 
Z zaleceń Komisji Europejskiej zawartej w Dyrektywie INSPIRE, a także z przepisów krajowych, wynika jednak, iż układ Kronsztadt60 powinien zostać zastąpiony przez inny, nowy układ wysokościowy, o nazwie PL-EVRF2007-NH.
Według przepisów “stare” wysokości mogą być stosowane na mapach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH stanowi Polską realizację europejskiego układu odniesienia wysokości EVRF2007 opartego na łącznym wyrównaniu sieci wysokościowych krajów europejskich wg danych na rok 2007.  Poziomem odniesienia układu (H=0,000) jest średni poziom Morza Północnego wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Holandia).
 
Służby Urzędu Miasta wywiązały się z ustawowego obowiązku i wdrożyły na mapach nowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH przed wyznaczonym terminem. Od dnia 15.11.2019 r. wysokości na mapach ulegną zmianie.
Jak informuje Krzysztof Studziżur zmiana nie jest wielka – różnica pomiędzy wysokościami dotychczasowymi (układ Kronsztadt60) a wysokościami nowymi (PL-EVRF2007-NH) wynosi +0,12 m. Zwraca jednak uwagę, iż w niektórych sytuacjach ta niewielka różnica może okazać się bardzo istotna.
W celu uniknięcia różnego rodzaju błędów lub pomyłek, osoby, które korzystają z mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych oraz z innych danych lub materiałów geodezyjnych, zawierających informacje o wysokościach szczegółów sytuacyjnych, powinny zwracać szczególną uwagę na rodzaj układu wysokościowego, w którym opracowane zostały te mapy oraz materiały. Wszystkie mapy zasadnicze oraz bazy danych udostępniane przez Urząd Miasta po dniu 14.11.2019 r. zawierały będą w swojej treści wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH.
Natomiast cały czas w obiegu znajdowały się będą stare mapy i inne dokumenty (np. projekty) udostępnione lub opracowane przed tą datą, w starym układzie wysokościowym. Informacja o rodzaju zastosowanego układu wysokościowego podawana jest w opisie mapy.
 
Działania związane z wdrożeniem nowego układu wysokościowego zrealizowane zostały w ramach projektu “E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.
Na projekt ten Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 933 092,02 zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej, a także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez wdrożenie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.
← powrót