Dotacje na uczczenie „Cudu nad Wisłą”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
zdjęcie
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu  „Koalicje dla Niepodległej” . Celem programu jest upamiętnienie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Biuro Programu „Niepodległa” zachęca instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udział w programie „Koalicje dla Niepodległej”, w którym można ubiegać się o dotacje upowszechniające wiedzę o jednej z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przedstawienie porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizowany będzie projekt. Partnerami projektu mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, archiwa państwowe, kościoły, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe.

Dotacje mogą być przeznaczone na:
- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; 
- lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
- wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
- rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
- działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca, a budżet programu wynosi 2 mln zł. Szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.
← powrót