Dzisiaj: Sobota 06 czerwca 2020

Więcej pieniędzy na staże, szkolenia... (09.08.2007)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Ponad 270 milionów euro otrzymało województwo łódzkie na lata 2007-2013 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Więcej pieniędzy na staże, szkolenia, nowe miejsca pracy i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

EFS_z_podpisem.jpg
Ponad 270 milionów euro otrzymało województwo łódzkie na lata 2007-2013 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 85% tych środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O pieniądze ubiegać się mogą m.in. powiatowe urzędy pracy, instytucje pomocy społecznej, samorządy lokalne, firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Środki te można przeznaczyć na organizację kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz na udzielanie wsparcia finansowego dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Pierwsze nabory wniosków planowane są pod koniec 2007 r., po oficjalnym zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Komisję Europejską. Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest już jednak dostępny wzór wniosku aplikacyjnego. Nie jest to jeszcze wersja ostateczna, ale na jej podstawie można przygotowywać zarys przedsięwzięcia. Formularz wniosku jest mniej skomplikowany niż ten obowiązujący w latach 2004-2006. To jednak nie koniec ułatwień dla projektodawców. Zrezygnowano m.in. z wymogu kompletowania części załączników na etapie składania wniosku oraz z obowiązku przedkładania do weryfikacji dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu.

Tak dużymi pieniędzmi unijnymi na rozwój rynku pracy województwo łódzkie jeszcze nie dysponowało. Skala ich wykorzystania zależy teraz głównie od aktywności instytucji realizujących przedsięwzięcia na rzecz regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (http://efs.wup.lodz.pl).

 

← powrót