Dzięki operatywności piotrkowskich urzędników Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim plasuje się obecnie na 4 miejscu w Polsce w rankingu Miast Związku Powiatów Polskich.
Ryszard Musiałowicz nowym Komendantem Straży Miejskiej w Piotrkowie a Anna Tłustwa nowym kierownikiem Biura Rady Miasta.
Krzysztof Chojniak dotychczasowy wiceprezydent miasta wybrany został przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego nowym Prezydentem Miasta.
51 procent Piotrkowian ocenia bardzo dobrze i dobrze zmiany jakie zaszły w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu minionych czterech lat, kiedy miastem zarządzał Waldemar Matusewicz. Tylko 6 procent twierdzi, że sytuacja uległa pogorszeniu a 43 ...
Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera pożyczkami polskie samorządy podjął decyzje o wejściu kwota 1 mln zł do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowski Fundusz stał się jedynym w województwie łódzkim ...
Na poniedziałek 27 listopada zwołana została sesja nowej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
W czwartek o godz. 13:00 Prezydent Miasta Waldemar Matusewicz przekaże lokatorom nowo wybudowanego bloku przy ul. Rembeka klucze do mieszkań.
W galerii BWA odbedzię się wystawa piotrkowiej artyski Gabrieli Szymańskiej ? Kaczmarek zorganizowana z okazji jubileuszu 15 lecia pracy twórczej. Wernisaż rozpocznie sie 18 listopada i trwać będzie do 10 grudnia
Wszystkie podmioty gospodarcze związane z branżą turystyczną zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pn. ?Turystyka ? wspólna sprawa?. Konferencja odbędzie się 29 listopada, w Hotelu Agat w Piotrkowie Trybunalskim.
Miasto Piotrków Trybunalski rozpoczęło opracowywanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja oprócz poprawy estetyki budynków obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe.