Zostań Poliglotą II- kompleksowe kursy językowe dla pracujących

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Zostań Poliglotą II- kompleksowe kursy językowe dla pracujących
Zostań Poliglotą II- kompleksowe kursy językowe dla pracujących

Projekt nr: Z/2.10/II/2.1/48/06
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 304 tys. zł

Okres realizacji: 01/06/2006 – 15/08/2007
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Montaż finansowy projektu:
UE: 225 tys. zł.
Budżet Państwa: 58 tys. zł
Budżet Miasta: 21 tys. zł.

W ramach projektu zaproponowano nauczanie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Na podstawie zapotrzebowania respondentów utworzono 11 grup z języka angielskiego, 3 z języka niemieckiego i 3 z języka francuskiego.
Zajęcia były prowadzone na różnym poziomie zaawansowania od początkującego do zaawansowanego. Grupy liczyły do 12 osób (Beneficjentów Ostatecznych). W przypadku języka niemieckiego i francuskiego przewidziano nauczanie metodą klasyczną, natomiast język angielski prowadzono dodatkowo metodą Callana. Planowana liczba godzin nauczania w zakresie języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego wynosi 120 godzin dla jednego Beneficjenta Ostatecznego. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, co umożliwiło Beneficjentom Ostatecznym wybór zajęć w najbardziej odpowiednim dla nich trybie. Dodatkowo każdy cykl szkoleniowy był wzbogacony o moduł IT (obsługa Internetu) w ilości 2 godzin oraz o moduł doradczy (zajęcia z psychologiem) w ilości 6 godzin.

Plan nauczania:

W ramach projektu 204 Beneficjentów Ostatecznych mogło skorzystać z kompleksowych kursów w zakresie języka angielskiego i niemieckiego na różnym poziomie zaawansowania od początkującego do zaawansowanego. Projekt obejmował trzy moduły szkoleniowe: praktyczny, teoretyczny i ogólny.

Moduł praktyczny stanowiły 2 godziny zajęć IT (obsługi Internetu). Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się korzystać z Internetu, ze słownika Internetowego oraz poznali interaktywne formy nauczania.

Moduł teoretyczny - doradczy w ilości 6 godzin miał na celu przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej wartości pracownika (Beneficjenta Ostatecznego). Krótki kurs autoprezentacji, asertywności  przeprowadzono w I i II kwartale 2007 r.

Moduł ogólny to 120 godzinne szkolenie z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego trwające w okresie od grudnia 2007 r. do czerwca 2007 r. Zajęcia odbywały się w systemie zwykłym do 6 godzin tygodniowo lub w systemie weekendowym (piątek/sobota). Projekt obejmował szkolenie z zakresu języka ogólnego z elementami języka biznesowego w grupach na wyższym poziomie zaawansowania.

Efektem końcowym uczestniczenia w programie "ZOSTAŃ POLIGLOTĄ II-kompleksowe kursy językowe dla pracujących" jest przede wszystkim podniesienie możliwości komunikacyjnych, tak bardzo istotnych w pracy zawodowej. Ponadto głównie dzięki modułowi teoretycznemu Beneficjenci Ostateczni posiadali możliwość rozwinięcia zdolności interpersonalnych, osobistych i organizacyjnych. Poza tym uczestnicy podnieśli poziom samooceny, rozbudzili własne aspiracje zawodowe i poprawili swój wizerunek w oczach otoczenia.

Kursy językowe będą prowadzone były przez doświadczone szkoły językowe zatrudniające wysoko wykwalifikowaną kadrę:

 Język angielski metodą tradycyjną:

SCHOOL OF ENGLISH
Prywatna Szkoła Języków Obcych Bożenna Sosnowska, Aleksandra Kobierecka
ul. Narutowicza 79
97-300 Piotrków Trybunalski

Język niemiecki:

Centrum Języków Obcych COGITO
Bogusław Łukaszewski
ul. Słowackiego 9
97 - 300 Piotrków Trybunalski

Język francuski:

Centrum Nauki i Biznesu
Kamila Okulińska - Bąkowicz
Rynek Trybunalski 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Język angielski metodą Callana:

LEADER SCHOOL
Krzysztof Grunwald
ul. Słowackiego 22
97 - 300 Piotrków Trybunalski

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zorganizowanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa i budżet miasta.
 

← powrót