Żaczek II - program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Żaczek II - program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich
ŻACZEK II – program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich
Projekt nr: U19/05
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 886 tys. zł 
Okres realizacji: 14/07/2005 - 29/11/2006
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 603 tys. zł.
Budżet Państwa: 283 tys. zł.

Projekt stypendialny przeznaczony dla młodzieży na stałe zameldowanej na terenie wiejskim tj. położonym poza granicami administracyjnymi miast; w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, posiadającej status ucznia w piotrkowskiej publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, z  wyłączeniem szkół dla dorosłych. Ponadto dochodem uprawniającym do ubiegania się o stypendium była miesięczna kwota netto uzyskana w 2004 roku w lub przeliczeniu na osobę dochód osoby uczącej się nie wyższa niż 504,00 PLN.
 

← powrót