Nowa szansa dla Żaka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Nowa szansa dla Żaka
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 58 tys. zł
Okres realizacji: 14/07/2005 - 29/11/2006
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 44 tys. zł.
Budżet Państwa: 14 tys. zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa
Projekt „Nowa szansa dla Żaka” opiewa na kwotę 1.096.539,17 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 822.404,38 PLN a udział budżetu państwa to 274.134,80 PLN. Projekt jest realizowany na mocy porozumienia zawartego przez 12 powiatów województwa łódzkiego, gdzie Miasto Łódź pełni funkcję Koordynatora projektu a Miasto Piotrków jest jednym z partnerów w projekcie. Część projektu realizowana przez Miasto Piotrków Trybunalski opiewa na kwotę 58.691,25 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 44.018,44 PLN, natomiast z budżetu państwa 14.672,81 PLN. Projekt skierowany jest do studentów będących w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny w 2004 r. do 350,00 PLN netto, zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego) i obejmuje wsparciem grupę 37 osób spełniających kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów. Ostatecznie, ze względu na zaprzestanie spełniania kryteriów do otrzymywania stypendium przez 5 osób, stypendia w całości lub częściowo otrzymało 42 studentów.
 
← powrót