Modernizacja ulicy Wolborskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Modernizacja ulicy Wolborskiej

 
Modernizacja ulicy  Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt nr: 420/2004
Całkowity koszt inwestycji: 2,094 mln zł
Okres realizacji: 07.2005 - 04.2006
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Montaż finansowy projektu:
UE: 1,571 mln zł
Budżet Miasta: 0,523 mln zł.
 

← powrót