Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
zdjęcie
28 lipca odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Zgłoszenia kandydatów oraz członków komisji przyjmowane są w piotrkowskim magistracie.
W związku z upływem czteroletniej kadencji obecnych organów statutowych Izb Rolniczych 28 lipca odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Członkowie Izby Rolniczej (płatnicy podatku rolnego, płatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Miasto Piotrków Tryb.) mogą ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
- druk zgłoszenia kandydata,
- druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,
- czytelnie wypełnioną listę, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników popierających kandydata.

Druki dostępne są na stronach internetowych: www.izbarolnicza.lodz.pl, www.piotrkow.pl oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pok. 302, w godz. od 7.30 do 15.30.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przekazać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.
Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta 15.07.2019 r. (najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów). Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

W związku z zarządzonymi wyborami do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej, przyjmowane są także zapisy do pięcioosobowej Komisji Okręgowej składającej się wyłącznie z rolników (członków Izby Rolniczej) zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. Komisja będzie prowadziła wybory do Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej w dniu 28 lipca 2019 r. w lokalu wyborczym mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb., przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 (sala konferencyjna) w godzinach od 8:00 do 18:00.
Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pracy w Komisji Wyborczej w Referacie Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb., ul. Szkolna 28 pok. nr 302. Członek Komisji powinien złożyć czytelnie wypełniony druk oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na prace w Komisji Okręgowej dostępny w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowa Tryb. pok.nr 55 ul. Szkolna 28, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. O udziale w pracach Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
← powrót