Szkolenia i staże dla bezrobotnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
zdjęcie
Fundacja Inicjatyw Regionalnych zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)". Rekrutacja już się rozpoczęła.
Trwa rekrutacja do programu, który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pomóc w znalezieniu pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30. rok życia, są bezrobotne lub bierne zawodowo.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania, szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych (stypendium stażowe 1017,40 zł/m-c), subsydiowania zatrudnienia (do kwoty 2.322 zł netto) i pośrednictwa pracy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań zaplanowanych w projekcie:
11.2019 - 4.2020 - doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania.
12.2019 - 3.2021 - szkolenia i kursy zawodowe.
12.2019 - 3.2021 - staże zawodowe.
12.2019 - 3.2021 - pośrednictwo pracy.
12.2019 - 3.2021 - subsydiowanie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.fundacjainicjatyw.eu, jak również pod numerem telefonu (42) 633 17 19.
← powrót