„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =
Obraz1
Do 23 września 2022 trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne- wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Celem inicjatywy jest rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej poprzez budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.
Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie projektu którego okres realizacji zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Wysokość środków finansowych na realizację zadania wynosi od 15 000,00 zł do 500 000,00 zł.
Program obejmuje dofinansowanie w zakresie tworzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym:
-kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów,
-plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów festiwali
- koncertów, widowisk muzycznych, spektakli teatralnych.
-realizację działań edukacyjno-animacyjnych,
-realizację działań interdyscyplinarnych,
-gier terenowych i mobilnych

Do udziału w programie uprawnione są organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdują się: Tutaj
← powrót