Aktualności

Obraz1
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Termin składnia wniosków upływa dnia 10 lutego 2023.
GWSIR -RUNDA 6
Niebawem wystartuje 6. NABÓR WNIOSKÓW do projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Projekt skierowany jest do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.
2112_etnopolska_800x600__auto_1600x800
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wnisków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2023. 
Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
przetargi
27 stycznia 2023 r. odbędą się przetargi na atrakcyjne nieruchomości gminne przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz zabudowę mieszkaniową.
image001
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa łódzkiego, zapraszamy w imieniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi do składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu dla poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. 
Obraz1
Fundacja TechSoup zaprasza kolejny webinar skierowany do organizacji pozarządowych "Skuteczna transformacja cyfrowa NGP".
Obraz1
Szansa na otrzymanie grantu w wysokości do 10 tys. EUR w ramach międzynarodowego projektu Community Lab.
Obraz1
Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy oraz osoby rozpoczynające dzialalność gospodarczą na spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
Obraz1
Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z branży meblarskiej do udziału w Pilotażowym Progrmaie "Robogrant". Celem pilotażu jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną.
Transformacja
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w III spotkaniu z cyklu "Tranformacja a rozwój gospodarczy regionu". Projekt skierowany jest do trzech głownych grup odbiorców: Mieszkańców, Przedsiębiorców, Samorządów.