Kierownictwo Urzędu Miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak
k.chojniak@piotrkow.pl

44 732 77 33, 34
fax 44 732 77 35

Wiceprezydenci Miasta

Andrzej Kacperek - I Zastępca Prezydenta Miasta
a.kacperek@piotrkow.pl

44 732 77 37

Adam Karzewnik - II Zastępca Prezydenta Miasta
a.karzewnik@piotrkow.pl

44 732 76 94

Sekretarz Miasta

Bogdan Munik
b.munik@piotrkow.pl

44 732 77 26

Skarbnik Miasta

Wiesława Łuczak
w.luczak@piotrkow.pl

44 732 77 56


PION PREZYDENTA MIASTA

Biuro Prasowe

Kierownik - Jarosław Bąkowicz
rzecznik@piotrkow.pl

44 732 77 17
fax 44 732 77 35

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska
m.lachowicz@piotrkow.pl

44 732 77 09

Zastępca kierownika - Ewa Andryańczyk
e.andryanczyk@piotrkow.pl

44 732 77 08

Biuro Prawne

Koordynator - Anna Karlińska
a.karlinska@piotrkow.pl

44 732 77 79

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 
Audytor Wewnętrzny - Izabela Wroniszewska
 
44 732 77 90, 44 732 18 97

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik - Zbigniew Czapnik
z.czapnik@piotrkow.pl

44 732 77 65

Miejski Rzecznik Konsumentów

Bartłomiej Krasiński
b.krasinski@piotrkow.pl

44 732 77 75

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO

Pełnomocnik - Adam Karzewnik
a.karzewnik@piotrkow.pl

44 732 76 94

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik - Marek Domański
m.domanski@piotrkow.pl

44 732 36 60


PION SKARBNIKA MIASTA

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik – Zenona Jureńczyk
z.jurenczyk@piotrkow.pl

44 732 77 16

Referat Księgowości

Kierownik – Dorota Koziorowska
d.koziorowska@piotrkow.pl

44 732 77 57

Referat Dochodów

Kierownik – Magdalena Ostrowska
m.ostrowska@piotrkow.pl

44 732 77 68

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Kierownik - Beata Rakoczy
b.rakoczy@piotrkow.pl

44 732 77 54


PION SEKRETARZA MIASTA

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik - Andrzej Kędzierski
a.kedzierski@piotrkow.pl

44 732 77 22

Referat Administracji i Majątku

Kierownik - Mariusz Magiera
m.magiera@piotrkow.pl

44 732 77 70

Referat Ewidencji Ludności

Kierownik - Paweł Bałecki
p.balecki@piotrkow.pl

44 732 77 47

Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego

e-urzad@piotrkow.pl

Dyrektor - Renata Karbowniczek
r.karbowniczek@piotrkow.pl

44 732 77 44

Referat Informatyki

Kierownik - Jacek Lara
j.lara@piotrkow.pl

44 732 77 23

Biuro Rady Miasta

Kierownik - Beata Szulc
b.szulc@piotrkow.pl

44 732 77 19

Referat Komunikacji

Kierownik - Joanna Westrych
j.westrych@piotrkow.pl

44 732 18 20  

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

 

Kierownik - Katarzyna Szokalska
k.szokalska@piotrkow.pl

44 732 18 41

Biuro Partnerstwa i Funduszy

Kierownik - Jolanta Kopeć
j.kopec@piotrkow.pl

44 732 18 15

Centrum Informacji Turystycznej

 
Kierownik - Błażej Cecota
cit@piotrkow.pl; b.cecota@piotrkow.pl
44 732 60 49
tel/fax 44 732 60 50

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji

 
Kierownik - Przemysław Cienkowski
p.cienkowski@piotrkow.pl
44 732 77 41


PION I ZASTĘPCY PREZYDENTA

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik – Ewa Tymińska
e.tyminska@piotrkow.pl

44 732 77 96
fax 44 732 77 98

Referat Edukacji

Kierownik – Radosław Kaczmarek
r.kaczmarek@piotrkow.pl

44 732 18 81

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Kierownik - Ilona Patyk
i.patyk@piotrkow.pl

44 732 77 92

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik - Grażyna Szlawska
g.szlawska@piotrkow.pl

44 732 77 66

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik - Agnieszka Kosela
a.kosela@piotrkow.pl

44 732 18 02

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pełnomocnik - Grzegorz Janowski
g.janowski@piotrkow.pl

44 732 77 83


PION II ZASTĘPCY PREZYDENTA

Biuro Inwestycji i Remontów

Dyrektor – Małgorzata Majczyna
m.majczyna@piotrkow.pl

44 732 18 42

Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska

Kierownik - Dariusz Cłapa
d.clapa@piotrkow.pl

44 732 18 24

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Kierownik – Geodeta Miasta - Krzysztof Studziżur

44 732 18 05

Referat Architektury i Budownictwa

Kierownik - Janusz Korczak-Ziołkowski
j.korczak@piotrkow.pl

44 732 18 66

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik - Dorota Kosterska
d.kosterska@piotrkow.pl

44 732 18 93

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta ds. sportu

Krzysztof Chamczyk 605 679 570