Łącznik dla osiedla 800-lecia i Wyzwolenia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
zdjęcie
Zakończył się pierwszy etap budowy łącznika pomiędzy ulicą Sulejowską i Broniewskiego. Prace drugiego etapu wystartują z początkiem stycznia 2018 roku.
- Głównym celem budowy nowej drogi jest ułatwienie komunikacji na osiedlach Wyzwolenia i, nowo powstającym, 800-lecia. Łącznik znacząco poprawi również dojazd do firm znajdujących wzdłuż drogi, ogródków działkowych, bazy piotrkowskiego oddziału PZHGP oraz stadionu PKS "Polonia" - mówi prezydent Krzysztof Chojniak.
 
W piątek (29 grudnia) odbył się odbiór techniczny pierwszego etapu nowo budowanej drogi. Prace prowadzone były na około 600-metrowym odcinku i zakończyły się w pobliżu, zasiedlonych w listopadzie br., bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- Obecnie trwa już tylko kosmetyka, czyli sprzątanie placu budowy - zaznaczali zgodnie podczas czynności odbiorowych przedstawiciele magistratu. Wiosną wykonawca urządzi zieleń oraz wykona malowanie grubowarstwowe linii na jezdni.
- Przy inwestycjach oddawanych w okresie jesienno-zimowym zawsze zlecane jest malowanie cienkowarstwowe linii na jezdniach. Umożliwia to oddanie dróg do użytku. Wiosną, kiedy ustabilizują się warunki atmosferyczne, wykonywane jest malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego.
 
Inwestycja objęła usunięcie wszelkich kolizji teletechnicznych. Następnie położono sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową.  W dalszej kolejności wytyczono ślad nowej drogi, ułożono krawężniki, chodnik, ścieżkę rowerową po czym wylano asfalt.
Całość inwestycji uzupełniło ustawienie energooszczędnego oświetlenia ledowego, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Dodatkowo wzdłuż drogi powstały zatoki postojowe oraz parking przy skrzyżowaniu z ulicą Sulejowską, na których zaparkuje blisko 100 samochodów. 
 
Prace drugiego etapu, które obejmą budowę drogi do wjazdu do bursy szkolnej przy ulicy Broniewskiego, wystartują z początkiem stycznia i mają zakończyć się w pierwszej połowie 2018 roku. Wraz z rozwojem osiedla 800-lecia łącznik ma być przedłużony aż do ul. Wierzejskiej.
← powrót