Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Topolowej 16/20, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. KAJAKOWEJ 22 i  ul. KAJAKOWEJ 24, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,  W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. RONALDA REAGANA, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT,
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA RZECZ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.

 
 
WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANBOWIĄCEJ WŁĄSNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE POŁOZONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16A.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Rembeka 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH PRZY UL. PIASKOWEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
Wykaz lokalu użytkowego - garażu, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17 / Wyzwolenia 3.
Wykaz lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 23.