Komunikatkomunikat
  • UWAGA! W związku ze zmianą operatora sieci telefonicznej czasowo niedostępny będzie numer telefonu służby dyżurnej Straży Miejskiej 986. Zgłoszenia można kierować pod numerem telefonii komórkowej 669 997 986.   ∗

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich
e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Projekt obejmuje m.in. stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach realizujących zadania miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury i udostępnieniem nowych usług za pośrednictwem platformy e.PUAP.
Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II