Dzisiaj: Wtorek 26 marca 2019

Plac zabaw przy osiedlowym kąciku rekreacyjno - zabawowmy dla dużych i małych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Plac zabaw przy osiedlowym kąciku rekreacyjno – zabawowym dla dużych i małych.
Zakres tematyczny: Budowa placu zabaw dla małych mieszkańców osiedla Sulejowska domki jednorodzinne oraz boiska wielofunkcyjnego dla młodzieży oraz dorosłych.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest wybudowanie placu co umożliwi zorganizowanie bezpiecznego miejsca wypoczynku, zabawy i rekreacji  dla dzieci, młodzieży a także dorosłych z osiedla „Sulejowska domki jednorodzinne”
Plac zabaw z wyposażeniem – 80 tys. złotych
Plany, dokumentacja, ogrodzenie, nawierzchnia – ok 50 tys. złotych
Przybliżony całkowity koszt projektu ok. 130 tys.
Lokalizacja: Osiedle Sulejowska Domki jednorodzinne ul. Ceramiczna 18/20.
Uzasadnienie:  Osiedle Sulejowska domki jednorodzinne nie posiada żadnego placu zabaw i nie dysponuje żadnym boiskiem, ani innym miejscem gdzie dzieci, młodzież mogłyby bezpiecznie się bawić i spędzać wolny czas. Priorytetowym celem tego projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy wszystkim mieszkańcom osiedla i nie tylko, niezależnie od statusu społecznego i materialnego. Zaobserwowaliśmy, że nasze osiedle się w ostatnich latach „rozrosło” i ma tendencję wzrostową dotyczącą liczebności młodych mieszkańców i dzieci. Brak wyznaczonego i zorganizowanego a przede wszystkim bezpiecznego  miejsca na osiedlu powoduje, że dzieci i młodzież nie mają gdzie się bawić i spędzać wolny czas z rówieśnikami bądź z rodziną. Konsekwencją takiej sytuacji jest fakt, iż często bawią się i grają w piłkę na osiedlowych ulicach, co stanowi duże i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla nich a także dla ruchu lokalnego, lub często przebywają w domach przed komputerem czy telewizją rezygnując tym samym z rekreacji ruchowej, sportu i zabawy. Chcemy zachęcić nasze osiedlowe dzieci i młodzież a także dorosłych do większej aktywności ruchowej oraz dać możliwość do wspólnego, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, integracji i zawiązywania przyjaźni sąsiedzkiej. Realizacja przedstawionego projektu pozwoliłaby na prawidłowy i pozytywny rozwój fizyczny oraz społeczno-psychiczny, a tym samym zapewniłoby zwiększenie bezpieczeństwa podczas zabawy na naszym osiedlu. Jako rodzice chcemy przypomnieć naszym władzom że prawo każdego dziecka do zabawy, wypoczynku i wolnego czasu jest zagwarantowane dzięki konwencji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 22 listopada 1989 roku (w art. 32 konwencji: zabawę określono jako jeden z integracyjnych elementów składających się na dzieciństwo). Inwestycja ta podniesie atrakcyjność naszego osiedla.
Beneficjenci: Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla (i nie tylko) małych i dużych, młodych i tych starszych, w grupach jak i samodzielnie. Skorzystać na realizacji tego projektu będą mogły dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, opiekunki, nianie i wszyscy, którzy będą tylko chcieli.
Szacunkowy koszt projektu: Boisko wielofunkcyjne – ok 120 tys. Plac zabaw z wyposażeniem – ok 29 tys. 725zł. Polany, dokumentacja, ogrodzenie, nawierzchnia – ok 50 tys. Przybliżony całkowity kaszt projektu – ok 200 tys. zł.
← powrót