Dzisiaj: Wtorek 26 marca 2019

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.
Opis projektu: Inwestycja w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną użyteczności publicznej będącej własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego polegająca na modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim: przebudowanie aktualnego boiska asfaltowego do stanu wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy okolicznych osiedli, uczniowie SP16, a także innych jednostek zgodnie z decyzjami władz samorządowych.

Lokalizacja: Boisko szkolne na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim ul Krakowskie Przedmieście 11

Uzasadnienie:  Dla dzieci i młodzieży zamieszkujących okoliczne osiedla jest to jedyne miejsce na uprawianie aktywności fizycznej w formie gier zespołowych: piłka nożna, ręczna, koszykowa co dzisiaj jest utrudnione lub niemożliwe z uwagi na stan obiektu (dziurawa nawierzchnia i uszkodzone bramki zagrażające zdrowiu korzystających, brak koszy do koszykówki, brak wytyczonych linii boisk, uszkodzone ławki)
Inwestycja jest również sprawą niezwykle istotną dla codziennego funkcjonowania ponad 600 dzieci uczących się w SP nr 16. Bez odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniowie szkoły nie będą mieć szans na odkryci i rozwinięcie talentów i umiejętności sportowych. Dzisiejszy stan boiska nie tylko nie daje takich szans, ale jest wręcz zagrożeniem dla zdrowie korzystających.
W kontekście decyzji władz samorządowych o zmianie patrona szkoły( na Polskich Olimpijczyków) kwestia ta nabiera dodatkowego znaczenia, a dostosowanie infrastruktury powinno być konsekwencją zmiany patrona i sprawą priorytetową dla władz miasta.

Beneficjenci:  Na realizacji projektu skorzysta kilkutysięczna grupa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego: przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkująca osiedle Piastowska, Jagielońska, Wiślana, Krakowskie Przedmieście, Zalesicka, Świerczowska oraz uczniowie SP nr 16. W porozumieniu i przy współpracy z dyrekcją SP nr 16 ze zmodernizowanej infrastruktury mogliby korzystać również uczniowie I LO, ZSP nr 6 oraz grupy sportowe działające przy OSiR w Piotrkowie Trybunalskim.

Szacunkowy koszt projektu:  300 tys. zł – koszt robót budowlanych oraz wyposażenie boiska (dwie bramki, kosze, ławki).
← powrót