Projekt Założeń do Programu Wspólpracy MKiDN z NGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
W ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/98/zalozenia-programu-wspolpracy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-lata-2017-2019.html
Przygotowując się do tych zmian, od kilku miesięcy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z MKIDN realizuje projekt "Programy dla zmiany" - szczegóły projektu http://ofop.eu/aktualnosci/stworz-z-nami-programy-wspolpracy-ministerstw-z-organizacjami-pozarzadowymi
W efekcie dotychczasowej współpracy OFOP i MKIDN powstał dokument będący projektem założeń do Programu Współpracy MKIDN z organizacjami pozarządowymi - dokument znajduje się pod linkiem: Założenia do Programu Współpracy
Dokument został zaakceptowany przez Panią Minister i został skierowany do konsultacji, które trwają do 18 września.

Poszczególne organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę http://stacja-konsultacja.pl/
← powrót