Dzisiaj: Piątek 22 marca 2019

ŻACZEK III – program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Projekt stypendialny przeznaczony był dla młodzieży na stałe zameldowanej na terenie wiejskim uczęszczającej do piotrkowskiej publicznej lub niepublicznej szkoły kończącej się maturą. W ramach projektu stypendia otrzymało uczniów.

Projekt nr: Z/2.10/II/2.2.1/16U/06
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 1,919 tys. zł  

Okres realizacji: 11/09/2006 - 15/11/2007
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 mln 306 tys. zł.
Budżet Państwa: 613 tys. zł.

Projekt stypendialny przeznaczony dla młodzieży na stałe zameldowanej na terenie wiejskim tj. położonym poza granicami administracyjnymi miast; w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, posiadającej status ucznia w piotrkowskiej publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Ponadto dochodem uprawniającym do ubiegania się o stypendium była miesięczna kwota netto uzyskana w 2005 roku w lub przeliczeniu na osobę dochód osoby uczącej się nie wyższa niż 504,00 PLN.
W ramach projektu stypendia otrzymało 811 uczniów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

EPS

← powrót