Sierpień miesiącem wzmożonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu (07.08.2007)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Okres letni to czas swobodnego spędzania wolnego czasu przez młodzież do 18 roku życia.Wzmożone kontrole w punktach detalicznych sprzedaży alkoholu oraz w ogródkach letnich mają zapobiec łamaniu prawa.
Prezydent Miasta zarządził wzmożone kontrole w punktach detalicznych sprzedaży alkoholu oraz w ogródkach letnich. Szczególną uwagę kontrolujący zwrócą na sprzedaż alkoholu nieletnim. Zespoły kontrolujące będą miały możliwość legitymowania osób spożywających alkohol oraz nakładania mandatów pieniężnych. W uzasadnionych przypadkach kontrola, która wykaże nieprawidłowości, może zakończyć się cofnięciem zezwolenia na handel alkoholem sprzedawcom, którzy nie stosują się do przepisów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Kontrole odbywać się będą przy udziale Straży Miejskiej oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

← powrót