Sesja budżetowa przed nami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok to najważniejsza uchwała 49. Sesji Rady Miasta, która w środę (20.12) odbędzie się w Urzędzie Miasta.
Obrady rozpoczną się od przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 oraz uchwalenia budżetu miasta na 2018 roku.
Radni usłyszą opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Miasta, prezydent przedstawi projekt uchwały, następnie odbędzie się dyskusja, a całość zakończy głosowanie.

W programie jutrzejszej sesji znalazły się także uchwały dotyczące m.in. przyjęcia „Strategii Promocji Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021”, poszerzenie Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, podziału środków PFRON, sprzedaży nieruchomości, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekazania pieniędzy policji na patrole ponadnormatywne.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. Cały program można znaleźć na stronie www.rada.piotrkow.pl.
← powrót