Dzisiaj: Poniedziałek 25 marca 2019

Rocznica śmierci generała "Burzy"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
zdjęcie
Dziś (12.04) mijają trzy lata od śmierci generała brygady Stanisława "Burzy" Karlińskiego, Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego.  W rocznicę śmierci miejsce spoczynku odwiedzili przedstawiciele władz miasta.
12 kwietnia 2015 roku zmarł legendarny dowódca partyzancki z czasów II wojny światowej - generał brygady Stanisław "Burza" Karliński. W rocznicę śmierci hołd Honorowemu Obywatelowi Miasta w imieniu mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego złożyli wiceprezydent Andrzej Kacperek oraz radny Rady Miasta Mariusz Staszek.

****************************************************************************************************************************

Stanisław "Burza" Karliński urodził się 30 marca 1921 roku w Dąbrowie gm. Ręczno, pow. Piotrków Trybunalski. Skończył szkołę podstawową w Ręcznie, a następnie Wojskową Szkołę Zawodową w Śremie. W sierpniu 1939 roku dostał przydział do 52 pp w Złoczowie. Jako dowódca plutonu brał udział w obronie Lwowa, gdzie po rozbrojeniu polskich jednostek trafił do niewoli sowieckiej. Po ucieczce wrócił do rodzinnych stron, gdzie z powodzeniem rozpoczął działalność konspiracyjną w SZP, którą kontynuował w ZWZ - AK.
W sierpniu 1941 roku organizował na terenie Ziemi Piotrkowskiej tzw. "małą dywersję" Związku Odwetu. Posługiwał się pseudonimem "Kruk" i "Onufry". Ukończył konspiracyjnie szkołę oficerską. W latach 1941-1943 kształcił się w Centrum Szkolenia Instruktorów i Dowódców Dywersji Komendy Głównej AK.
 Po ukończeniu trzeciego kursu w CWD w Warszawie, został mianowany kapitanem. Działał w Kedywie, szkolił ludzi w zakresie dywersji bojowej, zajmował się ponadto: niszczeniem ewidencji, spisów kontyngentowych w urzędach gminnych, sabotażem, rozkręcaniem szyn kolejowych, zdobywaniem broni.
Od listopada 1943 roku "Zespół dywersyjny I" został przemianowany na II Oddział Partyzancki "Burza". Od tej pory pan Karliński używał pseudonimu "Burza". W październiku 1944 roku w bitwie pod Stefanowem wybitnie przyczynił się do zwycięstwa i został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Od kwietnia do sierpnia 1945 roku pełnił obowiązki dowódcy w Ruchu Samoobrony Armii Krajowej i Narodu. Później organizował Obszar Pomorski Win "Warta".
11 listopada 1946 roku w wyniku zdrady zostaje aresztowany i po kilku miesiącach śledztwa skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na dwukrotną karę śmierci. Za zasługi na polu walki i pomoc Armii Czerwonej wyrok zostaje zamieniony na 15 lat więzienia, z czego 10 lat spędza we Wronkach. Po ogłoszeniu amnestii opuszcza więzienie.
W 1957 roku podjął pracę w spółdzielczości "Samopomoc Chłopska", gdzie pracował do 1967 roku. Nadal prowadził aktywną działalność opozycyjną. W 1980 roku skorzystał w zaproszenia kolegów kombatantów i wyjechał do Kanady. Czynnie uczestniczył w pracy społeczno-politycznej i niepodległościowej w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej.
 W 1990 roku powrócił do kraju, gdzie kontynuował działalność niepodległościową. Autor książki biograficznej pt. "W burzy dziejowej". Stanisław "Burza" Karliński został odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej a także wieloma najwyższymi odznaczeniami wojskowymi.
← powrót