Radni będą obradować

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
zdjęcie
Jutro (25.10) w Urzędzie Miasta odbędzie się 47 Sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00.
W programie jutrzejszej Sesji znalazły się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie miasta.

Radni zagłosują także m.in. nad zasadami odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zamianą nieruchomości oraz odpłatnym ustanowieniem na nieruchomości służebności drogi koniecznej, zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmianami w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
← powrót