Ponad 10 mln na szkoły w ciągu 4 lat (4.09.2006)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Ponad 10 mln zł wydano w bieżącej kadencji samorządu na remonty i modernizacje piotrkowskich szkół. Intensywne remonty placówek oświatowych rozpoczęły się w 2003 roku. Budynki szkolne wymagały wtedy gruntownej modernizacji.

Ponad 10 mln zł wydano w bieżącej kadencji samorządu na remonty i modernizacje piotrkowskich szkół.

Nowy rok szkolny 2006/2007 przywita w Piotrkowie 13 519 uczniów w tym: 4633 uczniów - szkoły podstawowe 2809 uczniów - gimnazja 3062 uczniów - licea ogólnokształcące 3015 uczniów - zespoły szkół ponadgimnazjalnych Obecnie w oświacie i edukacyjnej opieki wychowawczej zatrudnionych jest w Piotrkowie 2043 osób:

- nauczycieli 1435 osób

- administracja i obsługa 608 osób

Koszty wynagrodzeń i pochodnych w/w pracowników wyniosą 44,5 mln. zł. Środki te pochodzą zarówno z subwencji oświatowej jak i z budżetu gminy, wynagrodzenia w przedszkolach samorządowych, które są zadaniem własnym gminy.

W szkołach podstawowych w klasach pierwszych uczyć się będzie 741 uczniów. Najwięcej uczniów (we wszystkich klasach) będzie w Szkole Podstawowej Nr 12 - 972, najmniej w Szkole Podstawowej Nr 2 - 190.

Oprócz Szkoły Podstawowej Nr 8 we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonują stołówki szkolne, w których uczniowie korzystają z posiłków. Uczniowie zez Szkoły Podstawowej Nr 8 korzystają ze stołówki ZSP nr 4. Wszystkie szkoły mają zatrudnionych pedagogów szkolnych.

Intensywne remonty placówek oświatowych rozpoczęły się w 2003 roku. Budynki szkolne wymagały wtedy gruntownej modernizacji. Remonty dotyczyły przede wszystkim wymiany stolarki okiennej i napraw dachów, modernizacji węzłów cieplnych i sanitarnych oraz remontów sal gimnastycznych, które przez wiele poprzednich lat nie były nawet malowane. Największym zadaniem inwestycyjnym objęto kompleks Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Broniewskiego. Ponad 2 mln zł wykorzystano tam na termomodernizację budynku szkoły i sali gimnastycznej. Tylko w tym roku inwestycje oświatowe osiągnęły poziom ponad 4 mln zł. Największy zakres prac wykonano w Szkole Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 4 gdzie wykonano termomodernizacje.

 

← powrót