Dzisiaj: Środa 24 kwietnia 2019

Modernizacja Trasy W-Z

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Modernizacja Trasy W-Z w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku ul. Armii Krajowej - tory PKP; projekt współfinansowany środkami UE w ramach ZPORR. Koszt inwestycji: 3,8 mln zł.

Modernizacja Trasy W-Z w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku ul. Armii Krajowej - tory PKP

Projekt nr: P/055/132/2004/1/1.1.1./BE.S/2004
Całkowity koszt inwestycji: 3,8 mln zł
Okres realizacji: 08.2005 - 07.2006

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Montaż finansowy projektu:
UE: 2,5 mln zł
Budżet Miasta: 1,3 mln zł


Generalnym wykonawcą zadania było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Obowiązki Inżyniera  Kontraktu  pełniła firma „LAFRENTZ” Polska sp. z o.o. ul. Wierzejska 82/90 Piotrków Trybunalski.

Prace przy modernizacji rozpoczęto 15 sierpnia  2005 roku. W dniu 18 lipca 2006 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Zakres wykonanych  robót :

1.rozbiórki budynków kolidujących z modernizowanym odcinkiem  trasy;

2.wykonano kanalizację deszczową na budowanym odcinku trasy ;

3.wykonano oświetlenie nowego  odcinka ulicy;

4.wykonano podbudowy i nawierzchnię asfaltową na całej długości budowanego odcinka północnej trasy W – Z;

5.zmodernizowano  ul. Dzielną w zakresie kanalizacji wodociągowej, wykonano podbudowę i położono nową nawierzchnię asfaltową, wykonano nowe  wjazdy do posesji , zbudowano skrzyżowanie z trasą W – Z,

6.wykonano nawierzchnię i chodnik na ul. Przechodniej,

7.wybudowano płot  poprawiający estetykę terenu;

8.nasadzono  krzewy i drzewa na nowobudowanym odcinku;

9.wybudowano  chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż  budowanej ulicy.

Długość wybudowanej jezdni północnej trasy W – Z  wynosi 381 mb.

Długość zmodernizowanej ul Dzielnej wynosi 116 mb.

Wybudowanie ostatniego odcinka tej trasy wydatnie poprawi  system komunikacyjny w mieście. Nastąpi skrócenie czasu przejazdu przez miasto, poprawi bezpieczeństwo ruchu wskutek podniesienia parametrów technicznych jezdni. Zmniejszy się poziom zanieczyszczenie powietrza emisją spalin oraz zredukuje poziom hałasu.

Zrealizowany projekt zwiększy dostępności komunikacyjnej miasta, co wpłynie na pewno  na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i okolicznego rejonu Piotrkowa Trybunalskiego.

Trasa W-Z ma połączenie z odcinkiem drogi krajowej Nr 12, która została zgłoszona do SPO Transport, działanie 2.2- „Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim”. Realizacja zadania na ul. Sulejowskiej rozpoczęła  się w sierpniu 2006.

Trasa W – Z , od dnia 1.01.2006 roku stała się drogą krajową i stanowi fragment drogi nr 12. Realizacja modernizacji trasy W – Z wpłynie na dostosowanie dalszej części  sieci dróg krajowych w Polsce do standardu Unii  Europejskiej,  co  jest zgodne z Narodowym Planem Rozwoju,  Strategią Rozwoju Infrastruktury oraz Strategią Przebudowy Głównych Dróg Krajowych w Polsce w latach 2003 – 2013.

ZPORR

← powrót