Będzie ulica Tadeusza Nalepy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
zdjęcie
Nadanie jednej z piotrkowskich ulic imienia Tadeusza Nalepy to jedna z uchwał, którą podjęto podczas dzisiejszej (25.10) Sesji Rady Miasta.
47 Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie miasta.
Radni przegłosowali także uchwały dotyczące zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zamiany nieruchomości oraz odpłatnego ustanowienia na nieruchomości służebności drogi koniecznej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Ostatnią z podjętych dziś uchwał było nazwanie jednej z dróg imieniem Tadeusza Nalepy. Nazwę wybitnego polskiego kompozytora i gitarzysty nosić będzie równoległa droga do ul. Energetyków.
← powrót