Komunikatkomunikat
  • UWAGA! W związku ze zmianą operatora sieci telefonicznej czasowo niedostępny będzie numer telefonu służby dyżurnej Straży Miejskiej 986. Zgłoszenia można kierować pod numerem telefonii komórkowej 669 997 986.   ∗

Za nami pierwszy rok pracy Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego kadencji 2006-2010. Dziś postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, dotyczące pracy radnych.
Powstaje Rada Osiedla ?Przyszłość?. Wybory do Rady Osiedla odbędą się 7 grudnia (piątek) 2007 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej 73.
W związku z otwarciem dla ruchu ul. Sulejowskiej, od 1 grudnia (sobota) przywrócone zostaną stałe trasy linii komunikacji miejskiej obsługiwane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz przewoźników prywatnych.
Dla lepszego bezpieczeństwa piotrkowian w okresie przedświątecznym uruchomione będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Z początkiem grudnia bezpieczeństwa mieszkańców strzec będą ponadnormatywne patrole piesze w newralgicznych rejonach ...
Na terenie miasta będzie obowiązywać jedna strefa taryfowa pokrywająca się z obszarem leżącym w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwała podjęta dziś przez Radę Miasta wejdzie w życie po 14 dniach od ...
Miasto wykupuje kolejne działki z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg oraz poprawę ich bezpieczeństwa. Dowodem na to są przedstawione przez Prezydenta Miasta uchwały.
Radni wybrali członków Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.
W ostatnią sobotę po raz pierwszy Międzyosiedlowa Liga rozegrała swój turniej w sali Gimnazjum nr 5. Był to kolejny turniej z cyklu imprez kampanii ?Zachowaj Trzeźwy Umysł? pod patronatem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów ...
Mija pierwszy rok kadencji Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka. Z tej okazji 26 listopada w salach Zamku Królewskiego odbyła się konferencja prasowa ?Nasze miasto - Nasza Przyszłość?, podsumowująca pierwszy rok pracy prezydenta.
Prezydent Miasta spotkał się z zawodnikami Atletycznego Klubu Sportowego. 23 listopada gośćmi prezydenta było 5 zawodników, którzy zdobyli tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie na Mistrzostwach Polski w Zapasach w Stylu Klasycznym.