Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczną listę projektów przewidzianych do unijnego dofinansowania. Taka decyzja władz wojewódzkich oznacza dla Piotrkowa Trybunalskiego dotację w wysokości 16 mln 368 tys. zł na realizację ...
Przewodniczący Niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert odwiedzi nasze miasto w najbliższą sobotę 17 lutego.
Po wybraniu nowych składów osobowych Rad Osiedli jednostek pomocniczych gminy na kadencję 2006 ? 2010, odbyły się pierwsze zebrania Rad, podczas których wybrano ich Zarządy.
Nowy rezonans magnetyczny wkrótce będzie dostepny dla pacjentów w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim. Nowe urządzenie oraz kaplicę poświęcił Arcybiskup Łódzki Władysław Ziółek.
Galeria MOK zaprasza na wystawę Fotografii pt. ?Kwiaty ?piękno w zasięgu ręki? Marka Włodarczyka. Miejski Ośrode Kultury zaprasza w al. Maja 12, od 9 lutego do 9 marca 2006 od niedzieli do piątku w godzinach 8.00-20.00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w bieżącym roku jest kontynuowany program celowy ?Komputer dla Homera? 2003? - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego ...
Przez trzy dni w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Miasta Piotrkowa.
Prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się dzisiaj z przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego Markiem Mazurem. Rozmowa dotyczyła realizacji ważnego dla miasta projektu, Traktu Wielu Kultur.
Prezydent Krzysztof Chojniak odwiedził p. Mariannę Gaworczyk, która skończyła dzisiaj 100 lat. Szacowna jubilatka otrzymała z rąk włodarza miasta, upominek oraz list gratulacyjny.
Jako jeden - z 261 zgłoszonych w województwie łódzkim, w tym trzech przez Miasto Piotrków Trybunalski - projekt pn. ?Trakt Wielu Kultur ? rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów ...