19.04.2007 Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak podpisze umowę z Wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie projektu szkolnej sali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Sienkiewicza 10/12.
17 kwietnia odbyła się pierwsza w tej kadencji konferencja prasowa piotrkowskiej Młodzieżowej Rady Miasta. Prezydium MRM przedstawiło główne kierunki działania młodzieżowych radnych oraz plany na bieżacą kadencję.
Prezentacja produktu kartograficznego jakim jest ortofotomapa wraz z omówieniem korzyści płynących z jej stosowania w różnych dziedzinach gospodarki i zarządzania ? to cel otwartego spotkania, zorganizowanego dziś w Urzędzie Miasta.
W filii Akademii Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie piotrkowskich studentów z jednym z największych pracodawców na lokalnym rynku. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka.
Galeria Biura Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawę malarstwa Jarosława Lewery. Tematyką obrazów jest codzienne otoczenie człowieka skomponowane z wielu namacalnych elementów rzeczywistości. Ekspozycję można oglądać do 6 maja.
Ośrodek Sportu i Rekreacji chcąc krzewić idee olimpijskie wśród młodzieży, organizuje we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim Dzień Olimpijczyka. Impreza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka odbędzie się ...
Jak starać się o dotacje z Urzędu Miasta na zadania zlecone oraz jakie organizacje, stowarzyszenia i fundacje działają na terenie Piotrkowa - dane te można znaleźć w "Informatorze dla Organizacji Pozarządowych", dostępnym w Urzędzie ...
Grand Prix III Piotrkowskich Impresji Tanecznych i nagrodę rzeczową w wysokości 3.000 zł ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka zdobył zespół Gest reprezentujący Czechowice-Dziedzice.
Urząd Miasta rozpoczął prace zmierzające do opracowania wielkoskalowej ortofotomapy dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego i okolic. Zainteresowani zaproszeni są na spotkanie do Urzędu Miasta 17 kwietnia o godz.10.00.
W najbliższa niedzielę 15 kwietnia Telewizja Polska (Pr.1) wyemituje film pt. ?Jakub kłamca? - komediodramat wojenno ? obyczajowy (produkcji USA/Francja), którego zdjęcia w dużej części realizowane były w Piotrkowie Trybunalskim.