Można tu wybudować kawiarenkę lub cukiernię. Można stworzyć lokal z niepowtarzalnym klimatem i muzyką. To zdecydowanie miejsce dla inwestora z pomysłem. Do wydzierżawienia działka, graniczącą z Parkiem im. J.Poniatowskiego.
Scenką historyczną i seminarium na temat powstania Straży Pożarnej w Piotrkowie rozpoczną się 9 maja (piątek) w zamku królewskim uroczystości z okazji jubileuszu 130-lecia piotrkowskiej jednostki. Będa one elementem Wojewódzkich Obchodów ...
Poprawa bytu najuboższych, przeciwdziałanie biedzie i wyrównywanie szans ? to główne cele pomocy charytatywnej dla najbiedniejszych mieszkańców Piotrkowa. Żywność dla potrzebujących wydawana jest w Domu Zakonnym OO. Jezuitów.
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego pozytywnie zaopiniowali wniosek Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka o dofinansowanie boiska sportowego w ramach programu pn.? Moje Boisko ? Orlik 2012?.

Piotrków Trybunalski staje się ważnym centrum logistycznym w kraju i w Europie. To niewątpliwy atut miasta i szansa na jego rozwój. Na ten temat rozmawiali będą naukowcy 7 i 8 maja w Sulejowie na pierwszej z cyklu konferencji naukowych.

8 maja 2008 roku rozpoczyna się X Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE. Pierwsza część festiwalu pod tytułem RÓŻNICE - INTERAKCJE odbędzie się w dniach 8 -10 maja 2008 roku w Centrum Sztuki Współczesnej ZAMEK UJAZDOWSKI w Warszawie.
1623 maturzystów zasiadło dziś w Piotrkowie Trybunalskim do egzaminu pisemnego z języka polskiego. 1454 osoby - to maturzyści tegoroczni, 169 osób ? to absolwenci z lat ubiegłych. Trzygodzinny egzamin zdawała młodzież w 12 piotrkowskich ...
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń
Powiat Piotrkowski otrzyma pomoc finansową od miasta. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Piotrków Trybunalski przekaże Powiatowi Piotrkowskiemu dotację w wysokości 37.500,00 zł.
Przed południem w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Pod tablicą upamiętniającą 125 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta ...