28 marca o godz. 17.00 w Kawiarni ?Teatralna? MOK przy al. 3 maja 12 rozpocznie się spotkanie z pisarką Krystyną Wieczorek - autorką poezji i prozy, kontynuatorką lokalnej ludowej tradycji.
W Piotrkowie przebywał nowo wybrany Biskup Piotrkowski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, ks. Archimandryta Paisjusz (Piotr) Martyniuk. 26. marca czcigodnego gościa przyjął Prezydent Krzysztof Chojniak
Europejskie Sceny Regionu Łódzkiego, czyli piotrkowska scena Teatru Jaracza coraz bliżej! Prezydent Krzysztof Chojniak podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o przekazaniu nam blisko miliona złotych na realizację tego zadania.
Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2007 przyznał środki finansowe w wysokości 137.200 zł na funkcjonowanie piotrkowskich instytucji kultury.
Prezydent Krzysztof Chojniak podpisał porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w sprawie zorganizowania patroli ponadnormatywnych. Pieniądze dla piotrkowskiej policji przekazywane będą w trakcie roku transzami.
W Piotrkowie na zaproszenie dyrekcji ZSP nr 5 przebywa grupa niemieckich uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Esslingen. Pobyt grupy niemieckiej współfinansuje Urząd Miasta.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na imprezy sportowo-rekreacyjne, które odbywają się w obu placówkach ośrodka.
Drużyna z 5 Gimnazjum zwycięzcą piątej edycji Międzygimnazjalnego Turnieju Matematycznego. W rywalizacji brało udział 8 siedmioosobowych drużyn z gimnazjów z Piotrkowa, Rozprzy, Sulejowa, Szydłowa i Gorzkowic.
Piotrków Trybunalski, Sulejów i Powiat Piotrkowski chcą przystąpić do europejskiego programu ?Kultura?, w ramach którego realizowane są duże międzynarodowe projekty dotyczące promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Trwa uzupełniający nabór na kurs języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym. Urząd Miasta zaprasza osoby, które uczyły się wcześniej języka francuskiego. O przypisaniu do grupy zdecyduje test kwalifikacyjny.