21 milionów na Podzamcze!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
zdjęcie
Piotrków Trybunalski pozyskał 21 milionów złotych z funduszy unijnych na rewitalizację Podzamcza. W piątek (27.10) na Zamku Królewskim podpisano umowę dofinansowania.
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów objętych dofinansowaniem. Liderem tego projektu jest Piotrków Trybunalski, natomiast partnerem samorząd województwa łódzkiego.

Uroczystość podpisania umowy rozpoczęła się od krótkiej prezentacji. Jolanta Kopeć, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji, opowiedziała o zrealizowanych do tej pory projektach oraz kolejnych etapach rewitalizacji.
- Koszt pięciu projektów realizowanych na Starym Mieście i Podzamczu: rewitalizacji Rynku, Traktu Wielu Kultur I i II, Młodego Starego Miasta oraz budowy mediateki to suma ponad 113 milionów złotych, a połowę z tych pieniędzy stanowiło pozyskane przez nas unijne dofinansowanie – podkreśliła Jolanta Kopeć. 

Następnie umowę dofinansowania podpisali: prezydent Krzysztof Chojniak, marszałek Witold Stępień oraz wicemarszałek Dariusz Klimczak.
- Dziękuję za to, że Piotrków Trybunalski jest dostrzegany jako ważne miejsce na mapie województwa łódzkiego, które warto wspierać w konkretnych działaniach. My udowodniliśmy, że te pieniądze były, są i będą dobrze wykorzystywane – mówił prezydent Krzysztof Chojniak podkreślając, że projekt Młode Stare Miasto oraz budowa mediateki na pl. Pofranciszkańskim to kolejne etapy konsekwentnie prowadzonych od wielu lat działań.
- Kontynuujemy wizję rozwoju tego obszaru. Mamy już pierwsze bardzo dobre efekty, ale zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia – podkreślił prezydent dziękując wszystkim, którzy przez ostatnie lata współdziałają na rzecz rewitalizacji Starego Miasta.

Z kolei Marszałek Województwa Łódzkiego podkreślił świetne przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
- Panie prezydencie gratuluję bardzo dobrze przygotowanych i przestudiowanych wniosków. Przygotowane przez was analizy przekonują o konieczności udzielenia dla nich finansowanego wsparcia – podkreślił marszałek Stępień przypominając, że wniosek dotyczący rewitalizacji Podzamcza zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Rewitalizacja Podzamcza obejmuje budowę mediateki oraz prace remontowe i konserwatorskie 12 budynków wraz z podwórzami, jak również rewitalizację placu Niepodległości z przedmurzem i iluminacją oraz przebudowę ulicy Pereca. Pozyskane z Unii Europejskiej środki finansowe pokryją także część kosztów przebudowanego placu Zamkowego z sąsiadującym skwerem oraz  zmodernizowanej ulicy Garncarskiej.
Z kolei Województwo Łódzkie, jako partner projektu a zarazem właściciel nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego zobowiązuje się do  jej kompleksowej rewitalizacji. 

Koszt realizacji projektu "Młode Stare Miasto" oszacowano na blisko 28 mln złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W załączniku można znaleźć prezentację podsumowującą dotychczasowe etapy rewitalizacji.

Załączniki artykułu

MSM_Zamek (Pobrań: 76)
← powrót