Komunikatkomunikat
  • UWAGA! W związku ze zmianą operatora sieci telefonicznej czasowo niedostępny będzie numer telefonu służby dyżurnej Straży Miejskiej 986. Zgłoszenia można kierować pod numerem telefonii komórkowej 669 997 986.   ∗

Nowy rezonans magnetyczny wkrótce będzie dostepny dla pacjentów w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim. Nowe urządzenie oraz kaplicę poświęcił Arcybiskup Łódzki Władysław Ziółek.
Galeria MOK zaprasza na wystawę Fotografii pt. ?Kwiaty ?piękno w zasięgu ręki? Marka Włodarczyka. Miejski Ośrode Kultury zaprasza w al. Maja 12, od 9 lutego do 9 marca 2006 od niedzieli do piątku w godzinach 8.00-20.00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w bieżącym roku jest kontynuowany program celowy ?Komputer dla Homera? 2003? - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego ...
Przez trzy dni w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Miasta Piotrkowa.
Prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się dzisiaj z przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego Markiem Mazurem. Rozmowa dotyczyła realizacji ważnego dla miasta projektu, Traktu Wielu Kultur.
Prezydent Krzysztof Chojniak odwiedził p. Mariannę Gaworczyk, która skończyła dzisiaj 100 lat. Szacowna jubilatka otrzymała z rąk włodarza miasta, upominek oraz list gratulacyjny.
Jako jeden - z 261 zgłoszonych w województwie łódzkim, w tym trzech przez Miasto Piotrków Trybunalski - projekt pn. ?Trakt Wielu Kultur ? rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów ...
4 lutego odbędą się wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Miasto Piotrków Trybunalski złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi następujące projekty w ramach Indykatywnego Planu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 ? 2013 (łączna wartość złożonych ...
Prezydent Krzysztof Chojniak wręczył klucze do 72 mieszkań w bloku komunalnym przy ul. Iwaszkiewicza 1. Wcześniej w budynku tym mieścił się akademik.