100 milionów na inwestycje

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
zdjęcie
Piotrków Trybunalski ma budżet na 2018 rok. Ponad 20 proc. budżetu stanowią wydatki na inwestycje.
Rada Miasta przegłosowała podczas dzisiejszej (20.12) sesji budżet na 2018 rok. Oprócz budżetu przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2036.

Głosowania poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miasta. Następnie prezydent Krzysztof Chojniak przytoczył najważniejsze liczby budżetu. 
- Przyszłoroczne dochody oszacowaliśmy na 423,3 mln zł, a wydatki wyniosą 485,8 mln zł. Wypracujemy bieżącą nadwyżkę operacyjną w kwocie 17,7 mln złotych. Kwota zadłużenia będzie na bardzo bezpiecznym poziomie i wyniesie 143,6 mln złotych. Wskaźnik zadłużenia do dochodów wyniesie więc 33,92 % (przy limicie obowiązującym przy poprzednich przepisach wynoszącym 60 %). Z kolei obciążenie dochodów obsługą zadłużenia wynosi 3,14 przy limicie dla naszego miasta wynoszącym 8,53 % - mówił prezydent Krzysztof Chojniak, który przedstawił najważniejsze cechy budżetu.

- Jest zgodny ze złotą regułą budżetu, niezbędną dla zrównoważonego rozwoju – dochody finansują w pełni wydatki bieżące i pozostaje nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w kwocie prawie 36,7 mln zł. Budżet jest prorozwojowy, efektywny i optymalny. Nakłady na inwestycje wyniosą 99,1 mln zł, co stanowi 20,4 % wydatków ogółem, a przyrost długu o 1 zł zapewni przyrost majątku o 1,9 zł. Budżet racjonalnie łączy  rosnące potrzeby mieszkańców z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta – podkreślił prezydent Chojniak, który wymienił także najważniejsze przyszłoroczne inwestycje, wśród których znajdą się m.in.: te związane z rewitalizacją terenów Podzamcza i Starego Miasta (budowa mediateki, remonty  budynków przy Runku Trybunalskim, ulicach Starowarszawskiej, Zamurowej oraz Garncarskiej, a także rewitalizacja pl. Niepodległości).
Gros pieniędzy zostanie także przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Prace obejmą m.in. przebudowę ul. Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego), budowę ul. Kasztelańskiej, Żeglarskiej, pętli na osiedlu Wierzeje oraz modernizację ulic Rzemieślniczej i Asnyka.
Zaplanowano także inwestycje w placówki oświatowe, czyli modernizację budynku oraz budowę boiska przy ZSP nr 1, wykonanie placu rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” przy ZSP nr 5, wybudowanie placu do gier przy ZSP nr 5 oraz Szkole Podstawowej nr 11.


O wszystkich inwestycjach na bieżąco będziemy informować na www.piotrkow.pl.
← powrót