Piotrkowskie getto w Muzeum

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
zdjęcie
W październiku przypada 75 rocznica likwidacji piotrkowskiego getta. Z tej okazji w piotrkowskim Muzeum pojawiła się ekspozycja poświęcona dziejom i zagładzie gminy żydowskiej w Piotrkowie.
Lata II wojny światowej przyniosły wiele cierpień żydowskiej ludności Piotrkowa. Już na przełomie września i października niemieckie władze okupacyjne zdecydowały o utworzeniu pierwszego na terenie okupowanej Europy getta – zamkniętego skupiska ludności żydowskiej.

- Na ekspozycji zobaczyć można fotokopie najstarszych przywilejów, rozporządzeń okupacyjnych i archiwalnych dokumentów dotyczących ludności żydowskiej. Ciekawostką są mapa getta oraz rozporządzenia niemieckich władz okupacyjnych dotyczące Żydów, w tym wykaz ulic włączonych  w obręb dzielnicy żydowskiej  - opowiadają pracownicy Muzeum i dodają.
- Wystawę wzbogacają także liczne judaika związane z piotrkowskimi Żydami, które do niedawna prezentowane były w Muzeum w Lesznie, a obecnie na stałe wróciły do Piotrkowa. Wśród eksponatów znajduje się też płytka podłogowa znaleziona w gruzach piotrkowskiej synagogi, która przekazana została na potrzeby wystawy przez Szczepana Rella.

Przygotowania do likwidacji getta rozpoczęły się wiosną 1942 roku. Do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej przystąpiono w październiku. W tym czasie na terenie getta przebywało około 25 tysięcy Żydów. Śmiertelność szybko osiągnęła około 30 osób na dobę. Od 14 do 29 października ponad 20 tys. Żydów z piotrkowskiego getta wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Akcja ta poprzedzona została wstępna selekcją przeprowadzona na placu pokoszarowym. Około 3,5 tys. młodych, zdolnych do pracy ludzi osadzono w tzw. „małym getcie”. Utworzono je między Starówką a ulicą Jerozolimską. Ludność w większości stracono w egzekucjach lub wywieziono do obozów. Nieliczni przymusowo pracowali nadal w obozach utworzonych przy piotrkowskich hutach i zakładach przemysłowych. W okresie od listopada 1944 r. do stycznia 1945 r. zostali oni wywiezieni do obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. Najwięcej z nich trafiło do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Wystawa prezentowana będzie w październiku i listopadzie w piotrkowskim Muzeum.
← powrót