Podsumowanie konsultacji z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

Jednym z elementów opracowywania Programu Rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).

Opracowywanie programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" uwzględniało uspołecznienie procesu budowania strategii. Przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 pkt 2. ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/807/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.06.2014r., oraz Zarządzenia nr 288 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 lipca 2014r., przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Podsumowanie konsultacji (załącznik nr 1) i uzasadnienie (załącznik nr 2) znajdziecie Państwo poniżej.

Kontakt:
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA 
ul. Szkolna 28
Tel. 44/ 732 18 41 lub 44/ 732 18 32

Załączniki artykułu

Podsumowanie (Pobrań: 916)
Uzasadnienie (Pobrań: 1089)
← powrót