Pierwsze spotkanie Komitetu sterującego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

W dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.

W dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.
Jego zadaniem jest monitorowanie realizacji działań zapisanych w programie rozwoju miasta, przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań z postępu prac oraz promocja realizowanych działań.

Podczas spotkania prezydent Krzysztof Chojniak wręczył powołania 15 członkom Komitetu. Zarządzenie Nr 151 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku, powołujące skład Komitetu znajduje się TUTAJ.

Do realizacji zapisów Strategii powołane zostały cztery Zespoły robocze: ds. rewitalizacji, ds. infrastruktury i środowiska, ds. miasta innowacyjnego oraz ds. edukacji i mobilności zawodowej, które pracują nad wdrożeniem poszczególnych celów operacyjnych zapisanych w Strategii. Na spotkaniu Komitetu odmówione zostało sprawozdanie z realizacji Strategii za I kwartał br.

Kontakt:
Katarzyna Szokalska
Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 27
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 732 18 41
lub
Katarzyna Szymańska
Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
tel. 44/ 732 18 32

← powrót