Komunikatkomunikat
  • UWAGA! W związku ze zmianą operatora sieci telefonicznej czasowo niedostępny będzie numer telefonu służby dyżurnej Straży Miejskiej 986. Zgłoszenia można kierować pod numerem telefonii komórkowej 669 997 986.   ∗

Drugie spotkanie Komitetu sterującego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
12-11-2015
W dniu 9 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się drugie spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.

W dniu 9 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się drugie spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.
Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta  za II i III kwartał br. Przedstawiciele poszczególnych zespołów roboczych, przedstawili zakres zadań jakie wykonali:
Komitet ds. rewitalizacji:
- Wypracowano koncepcję budowy Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarskiej 6/8.
- 30.06.2015r. złożono fiszę projektową do Kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego „Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie  Trybunalskim”.
- Opracowano założenia programu „Aktywni Razem”, „Kolorowa ulica”, „Klubu Integracji Społecznej” (KIS), „Centrum Integracji Społecznej” (CIS), „Renesansowy Piotrków”.
- Wypracowano koncepcję zagospodarowania Rynku Trybunalskiego (pergole, parasole).
Zespół ds. infrastruktury i środowiska
- Opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
- W ramach Programu „KAWKA” (WFOŚ i GW)  - Jest złożonych około 90 wniosków na dofinansowanie w formie pożyczki zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji, wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
- Dotacja na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego  (WFOŚiGW) – planowane podłączenie około 190 nieruchomości w 2015r.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – przygotowane są dokumenty do złożenia wniosku na dofinansowanie z RPO na termomodernizację PS nr 8, Gimnazjum nr 1, budynek OSiR + sieć ciepłownicza.
Zespół ds. miasta innowacyjnego
Zlecono opracowanie koncepcji oraz szacunkowej analizy ekonomicznej dla projektu „Piotrków Trybunalski Inteligentne Miasto – PTIM”.
Zespół ds. edukacji i mobilności zawodowej
Możliwość uruchomienia nowych kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnych firm.
 
Kontakt:
Katarzyna Szokalska
Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 27
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 732 18 41
lub
Katarzyna Szymańska
Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
tel. 44/ 732 18 32
 

← powrót