Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Topolowej 16/20
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 154 i 176/178
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzieci Polskich 26-28

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 74.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 9, stanowiącym własność Skarbu Państwa, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym.
WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ PRZY ul. LITEWSKIEJ 6/12 – ul. JEROZOLIMSKIEJ 33/35, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żeglarskiej


 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 84
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ŻEGLARSKIEJ 25,  ul. ŻEGLARSKIEJ 25a, ul. ŻEGLARSKIEJ 25b,
ul. ŻEGLARSKIEJ 25c, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO