Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy. Słowackiego 15
Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy. ul. Modrzewskiego 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY  UL. PIASKOWEJ.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY  UL. PIASKOWEJ.
WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO – MIASTA NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY JEROZOLIMSKIEJ 29.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ULICY SULEJOWSKIEJ 9/11 C
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 29A, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkanego nr 41 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. K. Wielkiego 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 2, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.