Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sikorek 16.
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRRZY UL. PALMOWEJ 10.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA , POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. WIERZEJE 69.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ PRZY UL. GÓRNICZEJ 68-70
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 9.
WYKAZ NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ŻÓŁTEJ, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO.
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 46.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ŻWIRKI.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzeje 73.