Dzisiaj: Wtorek 25 września 2018

Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa V:  Infrastruktura  społeczna
Działanie V.3: Infrastruktura edukacyjna
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
Projekt nr: WND-RPLD-05-03-00-00-033/08  
Okres realizacji: 2008 - 2010

Montaż finansowy projektu:
Wartość wydatków kwalifikowanych:  9 894 078,00 zł
UE: 8 409 966,30 zł
Budżet Miasta: 1 484 111,70 zł

Data podpisania umowy dofinansowania  projektu: 20.05.2009

Cele główne projektu:
• wzrost atrakcyjności Piotrkowa Trybunalskiego poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej,
• poprawa jakości życia na terenie miasta spowodowana stworzeniem nowego ośrodka sportowo – rekreacyjnego,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
• udostępnienie osobom niepełnosprawnym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz sali sportowej,
• aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, jak również aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych za społecznością lokalną,
• zainteresowanie młodzieży i dorosłych aktywnym wypoczynkiem.  

Inwestycja obejmowała budowę sali sportowej wraz z dwoma łącznikami, przebudowę istniejącego budynku dydaktycznego w budowie wraz z dostosowaniem do funkcji dydaktycznych oraz sportowych - wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi , centralnego ogrzewania, zewnętrznym uzbrojeniem terenu, małą architekturą, układem komunikacyjnym i rozbiórką obiektów  istniejących pełniących rolę boksów magazynowych – na terenie działki przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Tryb.
 

← powrót