Dzisiaj: Wtorek 25 września 2018

Modernizacja ulicy Sulejowskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Modernizacja ulicy Sulejowskiej

 
Modernizacja ul. Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim jest współfinansowana w 75 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Całkowity koszt inwestycji: 16 471 977,41 zł
Okres realizacji Projektu: 26.04.2005 r. – 30.04.2008 r.                                       
Okres realizacji robót: 1.06.2006 r. – 30.11.2007 r.
Program: Sektorowy Program Operacyjny – Transport 
Priorytet 2: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa.
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                        
Montaż finansowy:
UE: 10 373 030,85 zł
Budżet Miasta: 6 098 946,56 zł

Cele przedsięwzięcia:
*  zwiększenie spójności transportowej (połączenia międzyregionalne),
*  polepszenie dostępności przestrzennej Piotrkowa Trybunalskiego do obszarów inwestycyjnych (połączenia komunikacyjne wewnątrz regionu),
*  przystosowanie parametrów drogi do norm Unii Europejskiej,
§   przystosowanie jej do nacisku 11,5 T/oś,
§   ograniczenie liczby wypadków samochodowych,
§   obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów,
*  skrócenie czasu podróży,
*  zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
*  ograniczenie hałasu i drgań;

Osiągnięte efekty:
*  przystosowanie elementów pasa drogowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych,
*  zwiększona izolacyjność akustyczna nowej nawierzchni na odcinku 1,576 km drogi,
*  odwodnienie dróg i chodników dzięki nowej kanalizacji deszczowej,
*  usprawnienie ruchu,  zwiększenie przepustowości,
§   nowe rondo na  skrzyżowaniu ulic Sulejowskiej z ulicami Wyzwolenia i Różaną,
§   dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w prawo,
§   powstanie drogi serwisowej dla ulic przylegających do ulicy Sulejowskiej  (połączenie ulicy Witowskiej z ulicą Bawełnianą na odcinku od Żurawiej do Wodnej),
§   nowe chodniki – 3 150 m, ścieżki rowerowe – 1 516 m i 18 zjazdów do posesji i zakładów pracy,
*  uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej - wybudowanie 6 zatok autobusowych,
*  ograniczenie emisji zanieczyszczeń  poprzez nowopowstałe obszary zieleni oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,
*  poprawa estetyki miejskiego odcinka drogi krajowej Nr 12
§   wymiana oświetlenia ulicznego,
§   wycinka drzew i nowe nasadzenia;

Kalendarium
8 grudnia 2004 r. - Wniosek o dofinansowanie
26 kwietnia 2005 r. - Umowa o dofinansowanie
26 stycznia 2006 r. - Umowa na prefinansowanie
28 grudnia 2005 r. - Uruchomienie postępowania na wybór inżyniera kontraktu
9 marca 2006 r. - Umowa z inżynierem kontraktu
14 marca 2006 r. - Uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych
1 czerwca 2006 r. - Umowa z wykonawcą robót budowlanych
30 listopada 2007 r. - Zakończenie robót
30 kwietnia 2008 r. - Zakończenie projektu
 
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu: Ministerstwo Infrastruktury
Beneficjent końcowy: Miasto Piotrków Trybunalski
Jednostka realizująca: Biuro Realizacji Projektu FS, ul. Szkolna 28, tel. 044 732 18 62, 732 76 96, 732 76 95
Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.,
Inżynier Kontraktu: Lafrentz – Polska Sp. z o.o.,
Jednostka odpowiedzialna za zarządzanie i finansowanie produktów projektu: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.


← powrót