E-Urząd

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
E-Urząd
 
E- Urząd w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt nr: Z/2.10/I/1.5/421/04/U/356/08
Całkowity koszt inwestycji: 2,96 mln zł.
Okres realizacji: 09.2004 - 06.2008
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Montaż finansowy projektu:
UE: 2,03 mln zł
Budżet Miasta: 0,93 mln zł

Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej, elektronicznej platformy obsługi klientów Urzędu Miasta w  Piotrkowie Trybunalskim, z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych ściśle współpracujących ze sobą. Realizacja projektu obejmuje:

•modernizację infrastruktury teleinformatycznej;
•wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy
•dostęp do usług elektronicznych realizowany będzie za pomocą odpowiedniej strony Internetowej i kiosków multimedialnych;
•modernizację platformy systemowej GIS - w zarządzaniu przestrzenią miasta - zapewniającej spójność systemu GIS z tworzoną platformą elektroniczną Urzędu.

Celem realizacji projektu jest świadczenie przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim usług najwyższej jakości, z wykorzystaniem nowoczesnych metod informacyjno-komunikacyjnych i organizacyjnych na bazie zintegrowanych systemów komputerowych i systemu informacji przestrzennej GIS.
Cele cząstkowe to: usprawnienie procedur administracyjnych, informatyzacja administracji, komputerowa obsługa obiegu dokumentów, zintegrowanie zarządzanie pracą, usprawnienie obsługi interesantów Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców. Realizacja tych celów umożliwi korzystanie pracowników Urzędu Miasta z zasobów całego Urzędu (w ramach przyznanych uprawnień), spowoduje:

•ułatwienie dostępu do informacji;
•ograniczenie powielania informacji;
•wspomaganie procesów decyzyjnych;
•zwiększenie odpowiedzialności za informacje związane z jej udostępnianiem;
•przezroczystość działania Referatów w Urzędzie;
•wzrost zarejestrowanych użytkowników systemu on-line;
•udostępnianie danych geograficznych wykorzystywanych przez: administrację sądową, podatkową, organy planowania przestrzennego i nadzoru budowlanego na poziomie gmin, centrum zarządzania kryzysowego oraz służby ratownictwa (straż pożarna, pogotowie, policja) a także gestorów sieci uzbrojenia terenu.

← powrót