Budowa obwodnicy w Piotrkowie Trybunalskim - etap I

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Budowa obwodnicy w Piotrkowie Trybunalskim - etap I

 
Projekt nr: PL 01.06.03.03
Całkowity koszt inwestycji: 10,973 mln zł
Okres realizacji: 12.2003 - 07.2005
Program: Phare 2001 SSG
Montaż finansowy projektu:
UE: 6,971 mln zł
Budżet Państwa: 1,151 mln zł
Budżet Miasta: 2,851 mln zł
 
Etap l obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmuje dwa odcinki dróg:
1.Trasa N-S od ulicy Słowackiego do ul. Dmowskiego
2.Ulica Sulejowskiej od granic miasta do ul. Projektowanej.
1. Roboty na Trasie N-S zakończyły się 18 grudnia 2004 roku.
Wykonano drogę klasy G2/2 pomiędzy ul. Słowackiego i Al. Gen. Sikorskiego oraz pomiędzy Al. Gen. Sikorskiego i ul. Dmowskiego o nawierzchni bitumicznej. Łączna długość drogi ok. 0,81 km, 2 jezdnie dwupasmowe o szerokości pasa ruchu 3,5 m z obustronnymi chodnikami szerokości 3 m i ścieżkami rowerowymi szerokości 2 m.
Wykonano obustronne oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach Trasy N-S z Al. Gen. Sikorskiego oraz z ulicą Słowackiego.
Dokonano przebudowy ok. 95 m sieci wodociągowej, obudowano, celem zabezpieczenia, ok. 30 m ciepłociągu, wykonano odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.
Na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Folwarcznej zbudowano ok. 368 mb ekranów
akustycznych wysokości 3 m.
W ramach realizacji dokonano nasadzeń drzew i krzewów oraz obsiano trawą.
2. Roboty na ul. Sulejowskiej zakończyły się 15 lipca 2005 r.
Ulica Sulejowska jest drogą klasy G.
Realizacja projektu obejmowała:
- modernizację istniejącej - północnej jezdni z przebudową mostu  na rzece
Wierzejce
- budowę jezdni południowej wraz z mostem na rzece Wierzejce.
Łączna długość drogi ok. 0,6 km. Jezdnie dwupasmowe o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Od strony północnej chodnik o szerokości 2 m, po stronie południowej ścieżka rowerowa szerokości 3 m z dopuszczonym ruchem pieszym.
Wykonano oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Sulejowskiej z ulicami Daleką i Kleszcz.
Wybudowano ok. 80 m wodociągu, odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej o łącznej długości rurociągów ok. 672 m.
Mosty o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej: północny długości 11,7 m, południowy długości 15,2 m.
 
← powrót