Żelazna/Orla

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 2,0400 ha zlokalizowana w przemysłowej częsci miasta
Właściciel:
Osoba prywatna
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" opisana działka znajduje się w jednostce urbanistycznej P – zabudowa produkcyjna, składy, magazyny.
Opis:
Nieruchomość niezabudowana o pow. 2,0400 ha (wymiary działki 75x280 m), składa się z trzech działek ewidencyjnych: 15/7; 70; 67. Zlokalizowana w południowej części miasta w strefie przemysłowej przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej i Orlej. Infrastruktura techniczna: wodociąg, linia energetyczna, gazociąg znajdują się w ulicy Orlej. Kanalizacja sanitarna znajduje się w niedalekiej odległości w ul. Dzikiej. Teren inwestycyjny bezpośrednio sąsiaduje z bocznicą kolejową. Obsługa komunikacyjna z ul. Żelaznej i Orlej.
Wydana decyzja na budowę hali przemysłowej 5000 m2 z zapleczem biurowo-socjalnym.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
Kontakt:
tel. +48 606 483 913 e-mail:mikuckipiotr@onet.pl
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ
← powrót