Wronia 59

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Nieruchomość zabudowana o pow. 8,3470 ha zlokalizowana w przemysłowej części miasta
Właściciel:
Osoba prywatna
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" opisane działki o nr ew.: 1/52, 1/55, 1/4, 1/6, 1/13, 1/51 znajdują się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem „P” - teren zabudowy produkcyjno-przemysłowej z dopuszczeniem usług komercyjnych, zakładów przemysłowych, baz hurtowni, składów surowców wtórnych, metali i urządzeń ich utylizacji, gospodarki odpadami, urządzeń obsługi technicznej, komunikacji samochodowej.
Działka o nr ew. 1/49 znajduje się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem „UW” - koncentracja usług i działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji na terenach wielkopowierzchniowych.
Infrastruktura techniczna:
Teren na którym zlokalizowane są budynki, uzbrojony jest w instalację kanalizacyjną ściekową i deszczową, wodociągową, energetyczną WN i NN (własna trafostacja), gaz (własna stacja redukcyjna), telefon.

Opis:
Nieruchomość położona przy ul. Wroniej 59 w południowej części miasta. Nieruchomość zabudowana o pow. 8,3470 ha, składa się z 7 działek ewidencyjnych: 1/55, 1/52, 1/4, 1/6, 1/13, 1/49, 1/51.
Na działce o nr ew. 1/51 znajduję się budynek administracyjno-magazynowy
Powierzchnia zabudowy - 2378,8 m2
Powierzchnia użytkowa -  2610 m2
Część administracyjno-socjalna - 200 m2
Część produkcyjno-magazynowa - 2410 m2
Kubatura - 18518 m3
Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Stan techniczny – dobry

Na działce o nr ew. 1/55 znajduję się budynek magazynowy
Powierzchnia zabudowy - 1704,3 m2
Powierzchnia użytkowa - 1663,9 m2
Kubatura - 19823,5 m3
Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Stan techniczny – dobry

Na działce o nr ew. 1/4 znajdują się:
1.    Budynek produkcyjno-magazynowy DM z częścią socjalną
Powierzchnia zabudowy - 2302 m2
Powierzchnia użytkowa - 2047 m2
Kubatura - 12060,5 m3
Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Stan techniczny – dobry
2.    Budynek produkcyjno-magazynowy MM
Powierzchnia zabudowy - 287,4 m2
Powierzchnia użytkowa - 270 m2
Kubatura - 1150 m3
Stan techniczny – dobry,
3.    Stacja transformatorowa A-136 15/04 kV
Wymiary - 7m x 2,4m
Stan techniczny – bardzo dobry.

Na ww. nieruchomości znajdują się place i drogi utwardzone z nawierzchni betonowej z betonu B-30 oraz z nawierzchni asfaltowej.
Powierzchnia – 7455 m2
Stan techniczny – zadawalający

Obiekt znajduje się w sąsiedztwie planowanej południowo-zachodniej obwodnicy miasta. Obsługa komunikacyjna nieruchomości z ul. Wroniej i 18-go Stycznia.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

Kontakt:
tel. 695907476
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ
← powrót