Wronia 59 (b)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Nieruchomość zabudowana obiektem magazynowym
Działka o pow. 0,4919 ha, zabudowana blaszaną halą magazynową o pow. użytkowej 1275 m2. Nieruchomość zlokalizowana w przemysłowej części miasta, w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych i składów budowlanych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”  znajduje się w jednostce urbanistycznej P-zabudowa produkcyjna, składy, magazyny. Infrastruktura techniczna - enegia elektryczna, woda, kanalizacja deszczowa.
Sprzedaż lub wynajem.
Kontakt - tel. 502330667
← powrót