POW 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Nieruchomość zabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie dworca PKP.
Właściciel:
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" opisana działka znajduje się w jednostce urbanistycznej MŚ - tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej.
Opis:
Nieruchomość zabudowana, położona w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie dworców PKP i PKS, oraz dwóch głównych ulic miasta: Słowackiego i Wojska Polskiego.
Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,1193 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/2 w obrębie 22. m. Piotrkowa Trybunalskiego oraz prawo własności posadowionego na niej murowanego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku byłej przychodni zdrowia, o powierzchni użytkowej 994,24 m2. Budynek posiada instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz ogrzewanie lokalne, węglowe. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00094635/1. Nieruchomość położona jest na podlegającym ochronie konserwatorskiej obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanym do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nieruchomość obciążona jest dwiema służebnościami przesyłu na rzecz „Telekomunikacji Kolejowej” sp. z o.o. oraz „PKP Energetyka” SA. Nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
 

CENA WYWOŁAWCZA z poprzedniego przetargu- 1.100.000 zł
Kontakt:
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego tel. +48 42 205 58 71 wew. 115
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ
← powrót